Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Tổ chức lại Trung tâm giáo dục thường xuyên. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm:  Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

– Trình tự: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức, biên chế;

– Phòng Tổ chức, biên chế thẩm định, dự thảo quyết định và thảo Tờ trình để Giám đốc Sở Nội vụ ký trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (qua Văn phòng UBND tỉnh);

– Văn thư Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc tuần theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Công văn của UBND cấp huyện (hoặc của Sở Giáo dục và Đào tạo) đề nghị tổ chức lại Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện (hoặc cấp tỉnh) (Không mẫu, 01 bản chính);

– Đề án tổ chức lại trung tâm giáo dục thường xuyên gồm:

+ Nhu cầu của việc tổ chức lại trung tâm giáo dục thường xuyên (Không mẫu, 01 bản chính);

+ Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên mới (Không mẫu, 01 bản chính);

+ Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định (Không mẫu, 01 bản chính);

+ Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Không mẫu, 01 bản chính);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm mới (Có mẫu, 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ:

– Tại Sở Nội vụ: 05 ngày;

– Tại UBND tỉnh: 07 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Mẫu sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Giám đốc trung tâm (Mẫu 2C-BNV).

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật giáo dục ngày 14/6/2005;

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003

– Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 Qui định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

– Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575