Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Tổ chức lại Trường THPT. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 2. Tiếp nhận:

– Địa điểm:  Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định;

– Trình tự: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Tổ chức, biên chế;

– Phòng Tổ chức biên, chế thẩm định, dự thảo quyết định và thảo Tờ trình để Giám đốc Sở Nội vụ ký trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (qua Văn phòng UBND tỉnh);

– Văn thư Sở Nội vụ nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả: Đến hẹn Tổ chức đến nộp giấy hẹn và nhận kết quả:

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ;

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc theo qui định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Văn bản của UBND về chủ trương thành lập trường, (Không mẫu, 01 bản sao);

– Đơn xin Tổ chức lại Trường (Không mẫu, 01 bản chính);

– Luận chứng khả thi (hoặc đề án) tổ chức lại Trường (Không mẫu, 01 bản chính);

– Đề án tổ chức và hoạt động của Trường mới (Không mẫu, 01 bản chính);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng (Có mẫu, 01 bản chính);

– Các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. (Không mẫu, 01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

-Tại Sở Nội vụ: 05 ngày;

-Tại UBND tỉnh : 07 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Hiệu trưởng. (Mẫu 2C-BNV)

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật giáo dục ngày 14/6/2005;

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 Qui định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

– Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ Trường Trung học;

– Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh về qui định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức.

– Quyết định 4021/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh ngày 13/12/2004 về việc phê duyệt Đế án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ;

– Quyết định 208/QĐ- SNV ngày 31/12/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thực hiện cơ chế một của tại Sở Nội vụ.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575