Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Trình tự lập, báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn thư Sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trinh tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá thực hiện.

– Hồ sơ không thu phí.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

– Phòng Quản lý công sản-Giá cả ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì Phòng Quản lý công sản – Giá cả điện thoại hoặc thảo công văn hướng dẫn gửi cơ quan, đơn vị bổ sung hồ sơ thiếu và hẹn thời gian 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết. Quá thời hạn quy định trên, đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ thì Phòng Quản lý công sản – Giá cảchuyển hồ sơ cho văn thư trả lại hồ sơ cho đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý công sản – Giá cả chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị lập phương án xử lý sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nươc. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản quyết định về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kêt quả:

– Địa điểm trả kết quả: Sở Tài chính.

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định phê duyệt và ký sổ giao nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nươc của cơ quan, đơn vị (Không có mẫu, 01bản sao công chứng).

– Phương án báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nươc của cơ quan, đơn vị (Không có mẫu, 01 bản chính)

– Biên bản kiểm kê nhà, đất của Hội đồng cơ quan, đơn vị gồm diện tích đất, diện tích xây dựng, sử dụng nhà, nguyên giá, giá trị còn lại của từng cơ sở nhà và giá trị quyền sử dụng đất đề nghị sắp xếp (Không có mẫu, 01 bản chính).

– Hồ sơ về đất, hồ sơ về nhà có liên quan (Không có mẫu,01 bản sao công chứng)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 nam 2009

– Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

– Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng phủ quy định việc phân cấp quỷan lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

-Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước , hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

-Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ , hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

– Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575