Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Trình tự, thủ tục đăng ký tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đơn vị gửi trực tiếp cho văn thư.

Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình lãnh đạo Sở chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá thực hiện.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật);

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Quản lý công sản-Giá tiếp nhận hồ sơ từ chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hổ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ :

Đơn vị sử dụng lập hồ sơ đề nghị đăng ký tài sản gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, xác nhận gửi cho cơ quan tổ chức đăng ký. Hồ sơ gồm: Các tờ khai đăng ký tài sản theo quy định đăng ký tài sản phải phản ánh đúng và đầy đủ các thông tin về đơn vị sử dụng, thông tin về tình hình tài sản theo các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký tài sản theo Mẫu ban hành kèm theo bản chụp (có xác nhận sao lưu của thủ trưởng đơn vị). Các giấy tờ có liên quan đến tài sản đề nghị đăng ký, gồm: giấy tờ liên quan đến nhà, đất đang sử dụng (đối với trụ sở); Giấy đăng ký xe ô tô; Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản có nguyên giá theo sổp sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên).

* Hồ sơ đề nghị đăng ký tài sản như sau:

+ Đối với trụ sở, xe ô tô các loại và các tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên của các đơn vị sử dụng thuộc địa phương quản lý: đơn vị phải lập 03 bộ tờ khai (Mẫu 01-ĐK/TSNN, Mẫu 02-ĐK/TSNN, Mẫu 03-ĐK/TSNN) và gửi như sau: Gửi 02 bộ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở , ban, ngành chủ quản xem xét, lập biểu tổng hợp Mẫu số 04a-ĐK/TSNN, Mẫu số 04b-ĐK/TSNN, kèm theo 01 bộ tờ khai gửi cho sở Tài chính để đăng ký. Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở, ban, ngành chủ quản lưu trữ 01 bộ, 01 bộ tờ khai còn lại lưu trữ tại đơn vị sử dụng.

+ Khi đăng ký bổ sung tài sản, đơn vị sử dụng phải lập tờ khai đăng ký bổ sung theo Mẫu số 06-ĐK/TSNN

– Sở Tài chính cập nhật thông tin của tài sản đăng ký vào cơ sở dữ liệu quản lý đăng ký tài sản Nhà nước theo mẫu của Bộ Tài chính về sử dụng chương trình tin học quản lý đăng ký tài sản Nhà nước;

– Quản lý, lưu trữ kết quả đăng ký tài sản do mình thực hiện

– Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký tài sản của đơn vị sử dụng thuộc phạm vi quản lý; Xác nhận thông tin về tài sản và việc chấp hành đăng ký tài sản của đơn vị sử dụng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Nếu hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì phòng Quản lý công sản-Giá điện thoại hoặc làm văn bản chuyển văn thư gửi cho đơn vị hẹn trong vòng từ 03 đến 07 ngày đơn vị bổ sung hồ sơ đầy đủ để được tiếp nhận. Quá hạn từ 03 đến 07 ngày đơn vị không bổ sung hồ sơ thì phòng Quản lý công sản-Giá chuyển hồ sơ về Văn thư gửi trả cho đơn vị (Thời gian bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ)

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính

– Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết);

– Cách thức trả kết quả: Thủ tục này không có kết quả trả cho đơn vị

Sở Tài chính có trách nhiệm báo cáo kết quả đăng ký tài sản thuộc phạm vi quản lý với Bộ Tài chính hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Đồng gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 01 hàng năm để tổng hợp chung; Thực hiện công khai thông tin đăng ký sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật trên trang điện tử của Bộ.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính và qua đường bưu điện

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Báo cáo tình hình tổng hợp đăng ký tài sản của đơn vị (không có mẫu, 01 bản chính)

– Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc (Có mẫu, 01 bản chính )

– Tờ khai đăng ký xe ô tô (Có mẫu, 01 bản chính )

– Tờ khai đăng ký tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở (cho 01 đơn vị tài sản) (Có mẫu, 01 bản chính )

– Đăng ký bổ sung, đơn vị sử dụng phải lập tờ khai đăng ký bổ sung (Có mẫu, 01 bản chính )

– Các giấy tờ có liên quan đến tài sản đề nghị đăng ký, gồm: Giấy tờ liên quan đến nhà, đất đang sử dụng (đối với trụ sở); Giấy đăng ký xe ô tô; Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên) (không có mẫu, 01 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc;

– Tờ khai đăng ký xe ô tô;

– Tờ khai đăng ký tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở (cho 01 đơn vị tài sản);

– Đăng ký bổ sung, đơn vị sử dụng phải lập tờ khai đăng ký bổ sung.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo tổng hợp đăng ký tài sản

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định Số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước. Có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. Có hiệu lực: Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Quyết định số 251/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước. Có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575