Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Trong gia đình những tài sản không phải là tài sản riêng của vợ (chồng) thì đó là tài sản chung của vợ chồng?

Trả lời:

Trong pháp luật về hôn nhân gia đình quy định, trong thời kì hôn nhân sẽ tồn tại hai loại sở hữu đối với tài sản: tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất giữa vợ, chồng và tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng.

+  Tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất giữa vợ, chồng: là tài sản được hình thành trong thời kì hôn nhân và những tài sản từng thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng nhưng tiến hành nhập vào khối tài sản chung.

+ Tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng: bao gồm những tài sản hình thành trước thời kì hôn nhân, được tặng cho, thừa kế riêng hay chia một phần từ tài sản chung và những tài sản khác được hình thành, sinh lời từ tài sản riêng.

Tuy nhiên, trong gia đình bao gồm rất nhiều loại tài sản mà có thể không thuộc sở hữu riêng hay sở hữu chung của vợ, chồng. Đó có thể là cái loại tài sản chiếm hữu do thuê mướn, đặt cọc…….

Căn cứ theo pháp luật dân sự, quyền sở hữu đối với tài sản được xác lập trên ba phương diện: Chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Vậy đối với những loại tài sản người đang nắm giữ chỉ có hai phương diện: chiếm hữu, sử dụng thì không hoàn toàn là có quyến sở hữu tài sản. Do vậy, khẳng định trên là sai.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!