Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Tuyển dụng công chức, công chức dự bị. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Thông báo kết quả thi tuyển công chức, công chức dự bị: Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức, công chức dự bị tỉnh, thành phố thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị theo các chuyên ngành cần tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển, nơi tuyển cho người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký .

Bước 2. Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển như qui định và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác (nếu có) tại cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị.

Trường hợp bất khả kháng như ốm đau, tại nạn, tang gia có thể được phép kéo dài thời gian hoàn chính hồ sơ nhưng không quá 15 ngày và phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bước 3. Quyết định tuyển dụng: Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ người dự tuyển:

– Nếu người trúng tuyển đã hoàn tất hồ sơ theo qui định, thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị ra quyết định tuyển dụng công chức, công chức dự bị;

– Nếu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị phát hiện và xác minh văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hoặc không thuộc diên ưu tiên tuyển dụng như đã kê khai trong hồ sơ dự tuyển thì kết quả trúng tuyển bị huỷ bỏ.

Bước 4. Trả kết quả: Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị giao quyết định cho người được tuyển dụng tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị.

Hồ sơ:

a) Các thành phần hồ sơ được bỏ trong một túi đựng hồ sơ, bao gồm:

– Bản chính các văn bằng, chứng chỉ theo qui định,;

– Hợp đồng làm việc dưới 36 tháng với đơn vị sự nghiệp nhà nước (nếu có), (01Bản chính);

– Giấy chứng nhận ưu tiên (01Bản chính hoặc bản sao chứng thực/ loại);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất hồ sơ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Nhân sự các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức, công chức dự bị.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị;

– Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;

– Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị;

– Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;

– Thông tư liên tịch số 101/TTLT-BNV-BTC ngày 29/10/2003 của Liên Bộ Nội vụ -Bộ Tài chính qui đinh chế độ thu, sử dụng và quản lý lệ phí thi tuyển công chức.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575