Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Tuyển dụng viên chức nhà nước. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Thông báo tuyển viên chức: Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng; thể lệ, qui chế tuyển dụng; tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; số lượng, chức danh cần tuyển; nội dung hồ sơ cần thiết của người dự tuyển; môn thi, hình thức thi (nếu là thi tuyển), lệ phí (nếu có); thời gian, địa điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để mọi người biết và đăng ký;

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ: Căn cứthông báo của đơn vị tuyển dụng viên chức, người dự tuyển chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo qui định.

Bước 3. Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Tại các địa điểm đã được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Trình tự tiếp nhận hồ sơ: Người được giao tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng chuyên ngành cần tuyển thì nhận hồ sơ, hướng dẫn người dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển (nếu có) tại bộ phận tài vụ của cơ quan nhận hồ sơ; nhận giấy biên nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí dự tuyển (nếu có).

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn người dự tuyển hoàn chỉnh hồ sơ theo qui định.

+ Nếu không đúng chuyên ngành cần tuyển thì không nhận hồ sơ.

– Thời gian: trong giờ hành chính các ngày qui định đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

Bước 4. Xử lý hồ sơ:

– Hết thời gian thu hồ sơ, các đơn vị được giao nhận hồ sơ báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị quyết định:

+ Cho phép mọi người đăng ký được dự tuyển hoặc

+ Tổ chức sơ tuyển khi số lượng người đăng ký dự tuyển quá lớn so với chỉ tiêu được tuyển. Phương thức sơ tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị quyết định. Người không được dự tuyển được thông báo lý do và nhận lại lệ phí dự tuyển (nếu có).

– Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị tổng hợp và công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

Bước 5. Tổ chức tuyển dụng:

– Đúng ngày tổ chức thi hoặc xét tuyển đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp tổ chức kỳ thi tuyển (coi thi, chấm thi, tổng hợp điểm thi, điểm ưu tiên) hoặc xét tuyển theo qui định và báo cáo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển với Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét ra quyết định  người trúng tuyển;

– Thư ký Hội đồng tuyển dụng của đơn vị công bố kết quả tuyển dụng cho người dự tuyển.

Bước 6. Hoàn chỉnh hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại cơ quan, đơn vị tuyển dụng. Trường hợp vì lý do đặc biệt như ốm đau, tai nạn… được cơ quan có thầm quyền xác nhận thì có thể được kéo dài thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ nhưng không quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển (theo dấu bưu điện).

Bước 7. Ký hợp đồng làm việc:

– Khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, nếu cơ quan, đơn vị tuyển dụng phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.

– Sau khi cơ quan, đơn vị tuyển dụng xác nhận người trúng tuyển đã hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng theo quy định thì thông báo cho đơn vị sự nghiệp để người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

Hồ sơ:

a) Các thành phần hồ sơ được bỏ trong một túi đựng hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin dự tuyển viên chức, (Có mẫu, 01 Bản chính) ;

– Sơ yếu lý lịch (Không mẫu, 01 Bản chính) ;

– Bản phô tô các văn bằng. chứng chỉ theo qui định (01Bản sao/ loại văn bằng, chứng chỉ);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp (01Bản chính);

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) (01Bản sao / loại);

– 02 Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

– 02 ảnh mầu 4 x 6 (cm)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận Nhân sự các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng làm việc.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

– Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước

– Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước;

– Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2006/NĐ-CP;

– Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT –BTC-BNV ngày 29/10/2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ qui định chế độ thu và quản lý, sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức;

– Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh qui định về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức;

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575