Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Vợ có quyền sửa đổi di chúc của chồng hay không? Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 – 6575.

Trả lời:

Điều 640 về Sửa đổi, bổ sung, di chúc quy định như sau:

  1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.
  2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
  3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

 Vì di chúc là sự thể hiện ý chí của một người sau khi mất nên khi đã lập di chúc thì Nhà nước tôn trọng ý chí của họ, nếu họ muốn để lại số tài sản sau khi mất cho bất kì một ai thì di sản sẽ thuộc về người đó, trừ trường hợp người nhận di sản thuộc đối tượng bị pháp luật tước quyền thừa kế (Điều 621 Bộ luật dân sự 2015) hoặc trường hợp có những người sẽ nhận được di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con đã thành niên mà không có khả năng lao động (Điều 644 Bộ luật dân sự 2015), những đối tượng này thì dù di chúc có không đề cập đến quyền hưởng di sản trong nội dung di chúc thì họ vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế.

Trong trường hợp là di chúc riêng của người chồng mà không phải di chúc chung của hai vợ chồng nếu muốn sửa đổi nội dung của di chúc thì chỉ người chống mới có quyền sửa đổi (Điều 640 Bộ luật dân sự 2015). Người vợ chỉ có quyền sửa đổi nội dung của di chúc sau khi chồng mất nếu di chúc được lập là di chúc chung của cả hai vợ chồng, và phạm vi được quyền sửa cũng chỉ là trong phần tài sản mà người vợ được quyền định đoạt.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !