Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Xác lập sở hữu Nhà nước, chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn thư sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Trinh tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo Sở phụ trách chỉ đạo phòng Quản lý công sản-Giá cả thực hiện.

– Hồ sơ không thu phí.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

– Phòng Quản lý công sản-Giá ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và tiến hành kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì Phòng Quản lý công sản – Giá cả điện thoại hoặc thảo công văn hướng dẫn gửi cơ quan, đơn vị có liên quan sung hồ sơ thiếu và hẹn thời gian 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để giải quyết. Quá thời gian 03 ngày quy định trên, đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ thì Phòng Quản lý công sản – Giá cả chuyển hồ sơ cho văn thư trả lại hồ sơ cho đơn vị (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ tiến hành xử lý hồ sơ: Phòng Quản lý công sản – Giá cả chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan thẩm định hồ sơ lập tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh.

– Sau khi có quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi 02 bản về Sở Tài chính

Bước 4: Trả kêt quả:

– Địa điểm trả kết quả: Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

– Cách thức trả kết quả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính để nhận quyết định và ký sổ giao nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Quyết định xác lập sở hữu tài sản nhà nước hoặc Quyết định chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt – Nếu có (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng).

– Công văn đề nghị của, cơ quan, đơn vị thụ lý hồ sơ xác lập quyền sở hữu tài sản nhà nước hoặc công văn đề nghị chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan, đơn vị sở hữu tài sản (Không có mẫu, 01 bản chính).

– Biên bản kiểm kê danh mục tài sản đề nghị xác lập quyền sở hữu tài sản nhà nước hoặc biên bản kiểm kê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đề nghị chuyển giao (Không có mẫu, 01 bản chính).

– Các loại giấy tờ khác có liên quan đến xác lập quyền sở hữu tài sản hoặc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (Không có mẫu, 01 bản sao công chứng).

b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

Chưa có quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Luật nhà ở ngày 29/11/2005, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.

-Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật nhà ở. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

-Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575