Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Trong mọi trường hợp, nam nữ tiến hành đăng ký kết hôn phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?. Người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau thì chỉ cần xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đang cư trú còn tình trạng hôn nhân trước đó họ được tự cam đoan và chịu trách nhiệm?

    Trả lời

Căn cứ Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhândo Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

2. Trường hợp người yêu cầuđăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Namở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp.”

Như vậy, người đăng ký kết hôn phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong những trường hợp sau:

  1. Người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn.
  2. Người đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Pháp luật về hộ tịch xác định tình trạng hôn nhân hiện tại của cá nhân tại nơi cư trú. Và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thời hạn 06 tháng. Cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc tự khai của mình khi tiến hành xin Giấy xác nhận trên.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

TRÂN TRỌNG!