Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Văn thư Sở Tài chính .

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo pháp luật quy định)

– Trình tự tiếp nhận: Văn thư vào sổ công văn đến chuyển Chánh văn phòng trình Lãnh đạo sở chỉ đạo phòng Quản lý Công sản – Giá cả thực hiện.

Hồ sơ này chưa thu phí

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Phòng Quản lý Công sản – Giá cả ký tiếp nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, chưa hợp lệ, thì phòng Quản lý Công sản – Giá cả điện thoại hoặc làm văn bản hướng dẫn đơn vị hẹn trong 03 ngày hoàn chỉnh hồ sơ để được giải quyết; quá 03 ngày đơn vị không hoàn chỉnh hồ sơ, phòng Quản lý Công sản – Giá cả chuyển trả hồ sơ về Văn thư gửi trả cho đơn vị. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính trong thời gian xử lý hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì phòng Quản lý Công sản – Giá cả thẩm định và trình Giám đốc sở ký tờ khai.

Bước 4: Trả kết quả:

– Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ theo pháp luật quy định)

– Trình tự trả: Đơn vị đến văn thư Sở Tài chính nhận tờ khai và ký sổ giao nhận hoặc văn thư gửi đơn vị qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính và qua đường bưu điện.

Hồ sơ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Bộ hồ sơ pháp lý của chương trình, dự án viện trợ bao gồm các tài liệu chính sau đây:

– Văn kiện chương trình, dự án và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Không có mẫu, 01bản sao công chứng);

– Hiệp định, thoả thuận hoặc cam kết quốc tế về viện trợ (Không có mẫu, 01bản sao công chứng);

– Kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách hoặc thông báo phân bổ vốn viện trợ (Nếu các tài liệu này chưa có trong Văn kiện, chương trình được duyệt)(Không có mẫu, 01bản sao công chứng)

Ngoài ra trong trường hợp viện trợ phi chính phủ, chủ dự án , đơn vị sử dụng viện trợ cần phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thêm các thông tin về giấy phép và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ có liên quan.

b) Các tài liệu, chứng từ cụ thể để chứng minh hàng hoá, dịch vụ hoặc công trình viện trợ như chứng từ nhập khẩu, thông báo giải ngân hoặc chứng từ chuyển tiền của nhà tài trợ, chứng từ mua hàng hoá và thuê dịch vụ trong nước, các hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, quyết toán công trình xây dựng do nước ngoài viện trợ theo hình thức “chìa khoá trao tay” và các tài liệu có liên quan.(Không có mẫu, 01bản sao công chứng).

c) Tờ trình đề nghị xác nhận (Không có mẫu, 01 bản chính)

d) Các tờ khai theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.(Có mẫu, 01bản chính)

– Số lượng hồ sơ: Tối thiểu 06 bộ

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá nhập khẩu

– Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá, dịch vụ trong nước

– Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền.

Phí, lệ phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ chính thức (ODA)

Có hiệu thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

– Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

– Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575