Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng xin gửi tới quý khách hàng bài viết về Xét duyệt, thẩm định phê duyệt quyết toán năm. Để được giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý cũng như tiết kiệm thời gian và công sức của bản thân, xin quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6575

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Phòng quản lý ngân sách lập kế hoạch thẩm định ( có lịch thẩm định cho từng đơn vị ) trình Lãnh đạo sở ký gửi cho từng đơn vị để chuẩn bị hồ sơ trực tiếp đến làm việc tại Sở tài chính.

Bước 3. Xử lý hồ sơ.

Phòng quản lý ngân sách ký nhận hồ sơ từ văn thư theo chỉ đạo của lãnh đạo sở và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì không thể thẩm định được. Đơn vị phải chuẩn bị đủ hồ để thẩm định.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng Quản lý ngân sách chủ trì phối hợp với Cục thuế và Cục Hải quan, Kho bạc tỉnh tiến hành thẩm định và tổng hợp báo cáo Giám đốc ký biên bản xét duyệt, thẩm định, phê duyệt quyết toán năm.

Bước 4. Trả kết quả.

  • Địa điểm: Văn thư Sở Tài chính
  • Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( Trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
  • Trình tự: Đơn vị đến Văn thư Sở Tài chính để nhận biên bản và ký sổ giao nhận

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Tài chính

Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Báo cáo thực hiện xử lý, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính.( có mẫu, 01 bản chính ).

– Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán.( có mẫu, 01 bản chính ).

– Biên bản xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán ngân sách năm..( có mẫu, 01 bản chính )..

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Chưa có thời hạn quy định

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước; Cục thuế; Cục Hải quan tỉnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Báo cáo thực hiện xử lý, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính.

– Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán.

– Biên bản xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán ngân sách năm…

Phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Biên bản kết quả thẩm định quyết toán.

Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật ngân sách nhà nước ngày 16/2/2002 Có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.

– Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.

– Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 về hệ thống mục lục ngân sách. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

– Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghị định 60/2003/NĐ-CP của chỉnh phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2004.

-Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm đinh và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ va ngân sách các cấp có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 01 năm 2007.

– Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2008

– Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giai đoạn 2007-2010. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007

– Quyết định số 2319/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giai đoạn 2007-2010. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007

Liên hệ luật sư Nguyễn Nhật Nam để biết thêm chi tiết: 0912.356.575