Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Hỏi: Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 211 Luật SHTT sửa đổi bổ sung 2009 quy định Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:

a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

b) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;

c) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

Trong trương hợp tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, nhưng phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp chỉ có thể yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp thoả mãn hai điều kiện:

Thứ nhất: hàng hoá, tem nhãn, vật phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Thứ hai: gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội.

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG

Trân trọng !