Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Hồng Bàng sẽ đề cập tới thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất, giúp cho những cá nhân có thể tư vấn xác định giá đất giúp hạn chế rủi ro trước hiện trạng nhiều người mua đất bị hớ hiện nay!
0
Căn cứ pháp lý
– Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định về giá đất
– Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
– Thông tư 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất
– Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
0
Trình tự thực hiện
0
Bước 1: Nộp hồ sơ Người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện thì nộp tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Văn phòng Một cửa), địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc nộp trực tuyến thì nộp tại địa chỉ http://dichvucong.monre.gov.vn
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; hướng dẫn bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định. Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và thông báo ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ qua điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; hướng dẫn bổ sung hồ sơ qua điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định; Văn phòng một cửa gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất đến Tổng cục Quản lý đất đai trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Thẩm định Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối với trường hợp đủ điều kiện cấp Chứng chỉ định giá đất thì Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ định giá đất trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 4: Trả kết quả: Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm gửi Chứng chỉ định giá đất đến Văn phòng một cửa trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất. Cá nhân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng một cửa hoặc qua đường bưu điện; Công chức trả Chứng chỉ định giá đất có trách nhiệm kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ nhân thân), giấy hẹn trả kết quả của người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất; hướng dẫn người đến nhận Chứng chỉ định giá đất ký nhận vào sổ cấp Chứng chỉ định giá đất và trao Chứng chỉ định giá đất; đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện thì hướng dẫn nhân viên bưu điện ký nhận vào sổ cấp Chứng chỉ định giá đất.
0
Cách thức thực hiện
0
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc – Thời hạn xem xét, kiểm tra hồ sơ: ngay trong ngày làm việc. – Thời hạn thẩm định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc – Thời hạn xem xét, kiểm tra hồ sơ: ngay trong ngày làm việc. – Thời hạn thẩm định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc – Thời hạn xem xét, kiểm tra hồ sơ: ngay trong ngày làm việc. – Thời hạn thẩm định: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

0

Thành phần hồ sơ
0
* Đối với trường hợp cấp mới:
Tên giấy tờ Số lượng
(2) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá; Bản chính: 0
Bản sao: 1
(3) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành hoặc chuyên ngành về: quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật; (4) Giấy tờ nhân thân của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; Bản chính: 0
Bản sao: 1
(4) Giấy tờ nhân thân của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; Bản chính: 0
Bản sao: 1
(5) Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác; Bản chính: 1
Bản sao: 0
(6) Hai (02) ảnh màu cỡ 4×6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất. Bản chính: 2
Bản sao: 0
* Đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất
Tên giấy tờ Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất trong thời hạn không quá 01 năm tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp cấp đổi Chứng chỉ định giá đất (bản sao có chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì người đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu) Bản chính: 0
Bản sao: 1
(3) Chứng chỉ định giá đất đã cấp đối với trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ định giá đất do bị mờ, rách, nát Bản chính: 1
Bản sao: 0
(4) Hai (02) ảnh màu cỡ 4×6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất Bản chính: 2
Bản sao: 0

0

Cơ quan có thẩm quyền
0
Bộ Tài nguyên và Môi trường
0
Địa chỉ tiếp nhận HS
0
Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Văn phòng Một cửa), địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc nộp trực tuyến thì nộp tại địa chỉ http://dichvucong.monre.gov.vn
0
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
0
– Có trình độ chuyên môn theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
– Có thời gian công tác theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
– Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
0
Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:
Liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75;
Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6575;
Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!