Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Trước khi xuất bản tác phẩm, tài liệu hoặc tái bản xuất bản phẩm, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Cục Xuất bản, In và Phát hành. Công ty Luật Hồng Bàng sẽ tư vấn về thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký xuất bản trong bài viết dưới đây!

0

Căn cứ pháp lý

– Luật xuất bản 2012

– Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 hướng dẫn Luật xuất bản

– Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định số 195/2013/NĐ-CP

0

Trình tự thực hiện

0

– Trước khi xuất bản tác phẩm, tài liệu hoặc tái bản xuất bản phẩm, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Cục Xuất bản, In và Phát hành theo mẫu quy định. Nội dung đăng ký xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản.
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải xác nhận đăng ký xuất bản bằng văn bản, cấp số xác nhận đăng ký xuất bản từng tác phẩm, tài liệu hoặc xuất bản phẩm tái bản và cấp mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN); trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;
– Trong quá trình xác nhận đăng ký, Cục Xuất bản, In và Phát hành có quyền yêu cầu nhà xuất bản thẩm định hoặc giải trình về tác phẩm, tài liệu đăng ký xuất bản, xuất bản phẩm đăng ký tái bản để xác nhận đăng ký.

0

Cách thức thực hiện

0

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Tại Cục Xuất bản, In và Phát hành. Số 10 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Tại Cục Xuất bản, In và Phát hành. Số 10 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Tại Cục Xuất bản, In và Phát hành. Số 10 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0

Thành phần hồ sơ

0

Tên giấy tờ Số lượng
Giấy đăng ký xuất bản, trong đó tóm tắt nội dung về đề tài, chủ đề và nội dung của từng tác phẩm, tài liệu đăng ký xuất bản, xuất bản phẩm đăng ký tái bản, các thông tin theo mẫu Giấy đăng ký xuất bản; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản thẩm định nội dung đối với tác phẩm, tài liệu thuộc loại phải thẩm định. Bản chính: 1
Bản sao: 0

0

Cơ quan có thẩm quyền
0
Cục Xuất bản, In và Phát hành
0
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
0
Yêu cầu về quản lý xác nhận đăng ký xuất bản:
1. Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản được cấp cho từng xuất bản phẩm và ghi trong giấy xác nhận đăng ký xuất bản.
2. Nhà xuất bản phải ghi chính xác số xác nhận đăng ký xuất bản trên xuất bản phẩm được xuất bản theo hướng dẫn trong giấy xác nhận đăng ký xuất bản. Chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 hàng năm liền sau năm xác nhận đăng ký xuất bản, nhà xuất bản phải báo cáo với Cục Xuất bản, In và Phát hành danh mục tên xuất bản phẩm đã được cấp số xác nhận đăng ký xuất bản nhưng không thực hiện xuất bản.
0
Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:
Liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75;
Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6575;
Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!