Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Người lao động được hưởng trợ cấp gì khi doanh nghiệp giải thể? Điều kiện để doanh nghiệp tuyên bố giải thể

Người lao động được hưởng trợ cấp gì khi doanh nghiệp giải thể? Điều kiện để doanh nghiệp tuyên bố giải thể

Doanh nghiệp để tuyên bố giải thể thì cần các điều kiện nào? Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường doanh nghiệp bị giải thể gồm: “ Điều 207. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau...

Các phương thức giải quyết tranh chấp

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 3 Luật Thương mại 2005 “Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa...
Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Căn cứ pháp lý Luật Hộ tịch 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí...
Tổng quan về bảo hiểm hàng hải quốc tế

Tổng quan về bảo hiểm hàng hải quốc tế

Khái niệm và đặc điểm Bảo hiểm hàng hải là một sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về những thiệt hại mất mát của đối tượng bảo hiểm do một rủi ro hàng hải đã thỏa thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm đã mua bảo hiểm cho đối...