Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Quy trình sửa chữa phán quyết trọng tài

Quy trình sửa chữa phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài mang tính chung thẩm nên các bên tranh chấp không thể yêu cầu trọng tài giải quyết một vụ việc tới hai lần. Tuy nhiên, các bên vẫn có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài sửa chữa phán quyết của mình trong trường hợp có sai sót xảy ra. Vậy quy trình...
Gia hạn bằng độc quyền sáng chế

Gia hạn bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ, văn bằng độc quyền sáng chế này có hiệu lực...
Chia tài sản chung của vợ chồng trong chia thừa kế

Chia tài sản chung của vợ chồng trong chia thừa kế

Theo quy định tại Điều 655 của Bộ luật Dân sự 2015 tài sản chung của vợ chồng sau khi kết hôn đã tạo ra tài sản đó hoặc lợi tức, hoa màu sau khi kết hôn với nhau. Trong một số trường hợp thì tài sản chung của vợ chồng vẫn được hưởng quyền thừa kế theo quy định tại...
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ...
Hình thức của di chúc

Hình thức của di chúc

Di chúc có thể được thể hiện dưới một trong hai hình thức: di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, chỉ lập di chúc miệng khi không thể lập di chúc bằng văn bản. Di chúc bằng văn bản. Di chúc bằng văn bản bao gồm 4 hình thức: Di chúc bằng văn...