Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GIÁM ĐỐC CỦA 2 CÔNG TY

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GIÁM ĐỐC CỦA 2 CÔNG TY

Câu hỏi: Thưa luật sư, Tôi muốn làm tổng giám đốc của hai công ty phải làm như thế nào để không vi phạm pháp luật? Trả lời:     Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ điều luật quy định về điều kiện làm giám đốc công ty cổ phần tại Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp...
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁM ĐỐC

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁM ĐỐC

Giám đốc/ Tổng giám đốc, tùy theo sự thỏa thuận, quy định trong Điều lệ của Công ty mà có vai trò và vị trí khác nhau. Tuy nhiên đây là một vị trí hết sức quan trọng trong sự phát triển và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Sau đây, đội ngũ Luật sư Luật Hồng Bàng...