Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Quyền tác giả là một nội dung quan trọng được ghi nhận tại Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó: “Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá”. Để bảo vệ quyền tác giả của mình, cá nhân, tổ chức cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Sau đây, Công ty Luật Hồng Bàng sẽ cung cấp các thông tin pháp luật hiện hành để quý bạn đọc nắm rõ được các trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến loại Giấy chứng nhận trên.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
  • Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2009
  • Nghị định 22/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 211/2016/TT-BTC

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : 100.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; c) Tác phẩm báo chí; d) Tác phẩm âm nhạc; đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.)
Phí : 300.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm kiến trúc; b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.)
Phí : 400.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận. Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm tạo hình; b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)
Phí : 500.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm điện ảnh; b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.)
Phí : 600.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính)
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm điện ảnh; b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.)
Phí : 600.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính)
Phí : 100.000 Đồng
( Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; c) Tác phẩm báo chí; d) Tác phẩm âm nhạc; đ) Tác phẩm nhiếp ảnh.)
Phí : 300.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm kiến trúc; b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.)
Phí : 400.000 Đồng
(Phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận. Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm tạo hình; b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao
Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn; 1 0
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả; 0 2
Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền; 1 0
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; 1 0
Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; 1 0
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung. 1 0

Trình tự thực hiện

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Cơ quan thực hiện

Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75;
Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6575;
Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!