Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Công ty Luật Hồng bàng sẽ cung cấp thông tin về Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch trong bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý

– Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

– Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số, mã vạch

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch nộp hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung;

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đóng các khoản phí theo quy định, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực về mã số, mã vạch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số mã vạch. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

Bước 3: Trả kết quả Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc theo đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc Phí : 2.000.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm))
Phí : Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 thì chỉ phải nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên
Phí : 200.000 đồng/năm (Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8))
Phí : 500.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm))
Phí : 300.000 đồng/mã (Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN))
Phí : 300.000 đồng/mã (Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8))
Phí : 200.000 đồng/năm (Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN))
Phí : 1.000.000 đồng/mã (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng))
Phí : 1.500.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm))
Phí : 800.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm))
– Tổ chức có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch nộp trực tiếp tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (có bản chính để đối chiếu). – Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc Phí : 300.000 đồng/mã (Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN))
Phí : 300.000 đồng/mã (Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8))
Phí : 200.000 đồng/năm (Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN))
Phí : 2.000.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm))
Phí : 1.000.000 đồng/mã (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng))
Phí : 1.500.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm))
Phí : Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 thì chỉ phải nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên
Phí : 200.000 đồng/năm (Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8))
Phí : 500.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm))
Phí : 800.000 đồng/năm (Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm))
– Tổ chức có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch nộp gửi qua bưu điện tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nộp bản sao được chứng thực hoặc bản sao y bản chính có ký tên, đóng dấu). – Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Số lượng
Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập Bản chính: 0
Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia

Cơ quan có thẩm quyền

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Tổ chức nộp đơn có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập hợp pháp.

– Nộp phí cấp và phí duy trì quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định.

 

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75;
Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6575;
Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!