Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Trong xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam không chỉ hội nhập vào kinh tế thế giới mà còn hội nhập trên nhiều phương diện khác, trong đó có văn hóa, công nghệ. Hoạt động điện ảnh; đặc biệt là điện ảnh quốc tế; vẫn đã và đang được thị trường . Vậy, trình tự, thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào? Công ty Luật Hồng Bàng sẽ đề cập trong bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý

– Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 31/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh

– Nghị định 54/2010/NĐ-CP ngày 21/05/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009

– Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/09/2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh

– Thông tư 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh

Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 (bộ) hồ sơ đến Cục Điện ảnh.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : 2.400.000 Đồng (Phim phi thương mại: Phim truyện: Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) Độ dài từ 101 – 150 phút tính thành 1,5 tập Độ dài từ 151 – 200 phút tính thành 02 tập.)
Phí : 3.600.000 Đồng (Phim thương mại: Phim truyện: Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập Độ dài từ 151 – 200 phút tính thành 02 tập.)
Phí : (Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây.)
Phí : 1.600.000 Đồng (Phim phi thương mại: Phim ngắn: Độ dài đến 60 phút Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.)
Phí : 2.200.000 Đồng (Phim thương mại: Phim ngắn: Độ dài đến 60 phút: Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.)
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Phí : (Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây.)
Phí : 1.600.000 Đồng (Phim phi thương mại: Phim ngắn: Độ dài đến 60 phút Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.)
Phí : 2.200.000 Đồng (Phim thương mại: Phim ngắn: Độ dài đến 60 phút: Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.)
Phí : 2.400.000 Đồng (Phim phi thương mại: Phim truyện: Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) Độ dài từ 101 – 150 phút tính thành 1,5 tập Độ dài từ 151 – 200 phút tính thành 02 tập.)
Phí : 3.600.000 Đồng (Phim thương mại: Phim truyện: Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập Độ dài từ 151 – 200 phút tính thành 02 tập.)
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Số lượng
(1) Đơn đề nghị (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011) hoặc công hàm (đối với cơ quan đại diện ngoại giao); Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Bản dịch thuyết minh phim bằng tiếng Việt; Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Bản phim dự kiến chiếu giới thiệu. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Cục Điện ảnh – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép tổ chức, chiếu giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam không nhằm mục đích kinh doanh

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về Thủ tục tổ chức chiếu, giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:
Liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75;
Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6575;
Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!