Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com
Hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp năm 2023

Hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp năm 2023

Căn cứ pháp lý Nghị định 153/2020/NĐ-CP Trái phiếu là gì? Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp hoặc chính phủ với người nắm giữ. Chứng khoán là khái niệm được dùng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính xác nhận sở hữu hợp pháp đối với...
Thủ tục chuyển đổi Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty Luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục chuyển đổi Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty Luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý Nghị định 123/2013/NĐ-CP Thông tư 05/2021/TT-BTP Trình tự thực hiện: Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ...
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thuế

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thuế

Căn cứ pháp lý WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP; Luật Quản lý thuế năm 2019; Điều kiện hạn chế tiếp cận thị trường khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ thuế Quy định tại các Hiệp định: WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA Không hạn chế Quy...