Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng sẽ cung cấp thông tin cho quý khách hàng về Thủ tục Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản trong bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý

– Luật khoáng sản 2010

– Nghị định 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

– Thông tư 12/2013/TT-BTNMT Quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản

Trình tự thực hiện

– Bước 1. Nộp hồ sơ Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất – Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 đường Nguyên Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận hồ sơ giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường.
– Bước 2. Kiểm tra hồ sơ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra dữ liệu về địa chất, khoáng sản được giao nộp với các nội dung:
+ Tính đầy đủ, hợp lệ của các dữ liệu giao nộp theo kết quả đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt, công bố hoặc công nhận, thông qua.
+ Tính thống nhất của dữ liệu ở dạng tài liệu in trên giấy với dữ liệu ở dạng điện tử.
+ Hình thức, quy cách các loại dữ liệu giao nộp. Trường hợp dữ liệu giao nộp đạt yêu cầu, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất – Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cấp Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 10 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định, biên bản kiểm tra phải nêu rõ các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện. Trong trường hợp không thống nhất giữa bên giao và bên nhận, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
– Bước 3. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết quả Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận dữ liệu, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất hoàn thành việc kiểm tra và lập biên bản kiểm tra, cấp Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân đã giao nộp dữ liệu
Trực tuyến 10 Ngày Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận dữ liệu, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất hoàn thành việc kiểm tra và lập biên bản kiểm tra, cấp Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân đã giao nộp dữ liệu
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận dữ liệu, Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất hoàn thành việc kiểm tra và lập biên bản kiểm tra, cấp Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân đã giao nộp dữ liệu

Thành phần hồ sơ

Các dữ liệu về địa chất, khoáng sản còn lại (trừ báo cáo địa chất)
Tên giấy tờ Số lượng
Hình thức, quy cách các loại dữ liệu giao nộp được quy định tại các văn bản quy định riêng của từng loại Bản chính: 1
Bản sao:
Đối với báo cáo địa chất
Tên giấy tờ Số lượng
Báo cáo địa chất là thông tin về địa chất, khoáng sản của một đề án, dự án nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thăm dò khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận tính hợp pháp và giá trị thông tin trong báo cáo. Báo cáo địa chất bao gồm tài liệu tổng hợp, tài liệu nguyên thủy và các mẫu vật (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao:
Tài liệu tổng hợp gồm: thuyết minh và các tài liệu tổng hợp được trình bày dưới dạng phụ lục, bản đồ, ảnh minh họa thể hiện đầy đủ các kết quả thực hiện Bản chính: 1
Bản sao:
Tài liệu nguyên thủy là các loại tài liệu được thu thập tại thực địa, bao gồm: các loại nhật ký, sổ thực địa, các loại bản đồ, thiết đồ, sơ đồ, ảnh chụp, băng, đĩa; các kết quả đo đạc Bản chính: 1
Bản sao:

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về Thủ tục Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản. Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75;
Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6575;
Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!