Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Công ty Luật Hồng Bàng sẽ cung cấp thông tin cho quý khách hàng về vấn đề giá đất cũng như cơ chế áp dụng giá đất trong các trường hợp cụ thể trong bài viết dưới đây!

Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Trên thực tế hiện nay, có 2 loại giá đất: Giá đất do Nhà nước quy định và Giá đất thị trường

   (1) Giá đất thị trường: Hình thành qua các hoạt động của thị trường, không phụ thuộc vào giá đất nhà nước quy định. Giá thỏa thuận trong các giao dịch do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giao dịch quyền sử dụng đất trên thị trường như chuyển nhượng, cho thuê,…do các bên tự do thỏa thuận bình đẳng, không bị ép buộc

   (2) Giá đất do NN quy định:

Tiêu chí Khung giá đất Bảng giá đất Giá đất cụ thể
1. Khái niệm Là các quy định của Chính phủ xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất. Là tập hợp các mức giá đất cho mỗi loại đất do UBND cấp tỉnh ban hành trên cơ sở phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Là giá đất theo mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, quyết định thu hồi đất và được UBND cấp tỉnh xây dựng.
2. Cơ quan ban hành Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lí đất đai cấp tỉnh thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất => trình hội đồng thẩm định giá đất => Trình UBND tỉnh
3. Thời hạn ban hành Ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.
4. Căn cứ xây dựng Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất cũng như kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất trị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất đai Căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đail áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp

Căn cứ vào kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình UBND cùng cấp quyết định

Hội đồng thẩm định giá gồm Chủ tịch UBND cấp tỉnh và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất

5. Trường hợp áp dụng Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương. Khoản 2 Điều 114 Khoản 4 Điều 114
6. Trường hợp thay đổi, điều chỉnh Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong khung giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất. – Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự;

– Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

 

Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất

 

Trên đây là toàn bộ bài viết của chúng tôi về Giá đất cũng như cơ chế áp dụng giá đất trong các trường hợp cụ thể . Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như tiếp cận dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline: 0912.35.65.75;
Gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6575;
Gửi thư yêu cầu dịch vụ qua email: info@hongbanglawfirm.com
Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!