Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Các phương thức giải quyết tranh chấp

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 3 Luật Thương mại 2005 “Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa...

Trình tự khởi tố vụ án hình sự

Căn cứ pháp lý  Bộ luật tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Trình tự khởi tố vụ án hình sự bao gồm những bước 1. Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố Điều 143. Căn cứ khởi tố vụ án hình...

Giai đoạn điều tra trong vụ án hình sự

Điều tra vụ án hình sự là một giai đoạn trong tố tụng trong đó Cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp điều tra và các biện pháp ngăn chặn cần thiết để phát hiện, thu thập, củng cố chứng cứ chứng minh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội một cách khách quan,...