Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Dịch vụ mua sáng chế và sáng kiến

Tài sản – với tư cách là khách thể của quan hệ sở hữu – đã được Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015 xác định như sau: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”. Cụ thể, tài sản trí tuệ là một bộ phận của tài sản vô hình, là kết quả sáng tạo trí tuệ của con...

Quyền ưu tiên nhãn hiệu

Hiện nay, trên thế giới về cơ bản sử dụng hai nguyên tắc nộp đơn khi đăng ký nhãn hiệu, đó là ưu tiên đơn nộp đầu tiên (first to file) và nguyên tắc sử dụng đầu tiên (first to use). قوانين لعبة الشيش Pháp luật Việt Nam áp dụng ưu tiên nộp đơn đầu tiên, quyền ưu tiên...
Các ký hiệu thường sử dụng trong Sở hữu trí tuệ

Các ký hiệu thường sử dụng trong Sở hữu trí tuệ

Ký hiệu R ® – Registered Ký hiệu này có hàm ý nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước. Vì vậy, trong các trường hợp, nhãn hiệu đã được đăng ký thì sử dụng ký hiệu này để thông tin cho người tiêu dùng biết là nhãn hiệu đó đã được pháp luật bảo hộ. Nếu chưa...
Chuyển nhượng nhãn hiệu và các vấn đề pháp lý

Chuyển nhượng nhãn hiệu và các vấn đề pháp lý

Nhãn hiệu là tài sản vô hình và gắn liền với hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng nhãn hiệu của mình cho người khác. Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình cho tổ...