Tư vấn luật miễn phí: 1900.6575 lienheluathongbang@gmail.com

Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo thuốc thú y

Cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành nghề sản xuất, buôn bán thuốc thú y muốn mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm hiệu quả cần phải thực hiện quảng cáo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thuốc thú y và vật tư thú y là ngành nghề đặc biệt, vì vậy, doanh...

Tìm hiểu về mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 là vấn đề được rất nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm và tìm đọc. Vì vậy, bài viết này sẽ trình bày rõ hơn về mức lương đóng bảo hiểm xã hội 2023 theo đúng quy định của pháp...

Thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính liên tỉnh

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính liên tỉnh (Giấy phép bưu chính liên tỉnh) chỉ được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về kinh kinh doanh dịch vụ bưu chính trong phạm vi giữa các tỉnh thànhbao gồm: điều kiện về vốn, điều kiện cụ thể khác. Khi được cấp...

Điều kiện thành lập nhà xuất bản và thủ tục cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Điều kiện để thành lập nhà xuất bản theo quy định pháp luật? Căn cứ Điều 13 Luật Xuất bản 2012 (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 19 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định về điều kiện thành lập nhà xuất bản như sau: Việc...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DO TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Công ty TNHH một thành viên là mô hình công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu và thành viên đó chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp đủ vào doanh nghiệp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Để quý khách hàng...